Ko Matawhaura, ko Ngongotahā ngā Maunga  
Ko Rotoiti-i-kite-ai-e-ihenga me Rotorua-nui-a kahumatamoemoe ngā kōroto  
Ko Pounamunui, ko Paratehoata-Te-Kohea ngā Marae 
Ko Uenuku-Mai-Rarotonga, ko Tūnohopū ngā Whare Rūnanga  
Ko Ngāti Pikiao, Ko Ngāti Whakaue ngā lwi  

Ko Te Waiarangi Merito ahau  

Tihei Mauri ora.  

Kei aku nui, kei aku rahi, tēnei au ka mihi.  

Today I stand as a candidate rangatahi board of trustee member for Te Tatau O Te Arawa. I stand as a Rangatahi, committed to opportunities of advocacy, as a Māmā, passionate about ensuring equitable outcomes for our tamariki and I stand as a  mokopuna and kaimahi ō Ngā Pumanawa e Waru ō Te Arawa.  

My obligation to my iwi extends far beyond; to the shores of  Kaituna, Rotoiti and Ōhau, where I have grown up with my kuia and learnt the importance of serving our iwi. It extends to our tamariki that rely on us to find solutions, to our communities, koeke and rangatahi Māori.  

In a professional capacity, I am a project co-ordinator for Te  Arawa Whānau Ora and Māori Land Researcher for RaukuraCRS.  I am passionate about working towards equitable outcomes for  Māori and if elected, would work towards equal opportunity and equity in outcomes for Māori.