Putanga Pātuitanga o Te Arawa – 2015 | Te Arawa Partnership election outcomes

I ngā marama o Ākuhata/Hepetema 2015, ka pōti a Te Arawa, ā, 14 ngā mema i kōwhiria ki te poari, ka mutu, e toru tau rātau i tū ki te ārahi i te pātuitanga me te whakatinana i ngā reo kanorau o Te Arawa.

                                           <<<>>>

In August/September 2015 Te Arawa voted and elected a board of 14 members

I ngā marama o Ākuhata/Hepetema 2015, ka pōti a Te Arawa, ā, 14 ngā mema i kōwhiria ki te poari, ka mutu, e toru tau rātau i tū ki te ārahi i te pātuitanga me te whakatinana i ngā reo kanorau o Te Arawa.

Ngā meka matua e pā ana ki te whakaritenga pōtitanga:

 • E 2,839 ngā pōti i riro (25% o ngā kaipōti e māraurau ana)

 • E 77% ngā pōti i tukua mā te mēra, ā, e 23% ngā pōti i ea mā te ipurangi

 • He mea tuku ngā pepa pōti ki ngā uri 11,153 o Te Arawa

                                           <<<>>>

I kōwhiria arutauhia a Aneta Morgan, engari he nui nō ōna here ki tana mahi i whakatahina ai e ia tana tūranga.

Key facts about the election process:

 • 2,839 votes were received (25% of eligible voters)

 • 77% by postal vote and 23% by online vote

 • Voting papers were sent to 11,153 Te Arawa descendants

Whakatau Pōtitanga | Election Results

E whai iho nei ko ngā kaitono i eke (e ai ki te nui o ngā pōti i riro i a rātau):

                                       <<<>>>

The successful candidates (in order of votes received) are as follows:

TE ARAWA IWI AND HAPU (6 TŪRU | SEATS)

 1. Eraia Kiel

 2. Gina Mohi

 3. Potaua Biasiny-Tule

 4. Te Taru White

 5. Ngaroma (Mala) Grant

 6. Raina Meha-Rangitauira

NB: I kōwhiria arutauhia a Aneta Morgan, engari he nui nō ōna here ki tana mahi i whakatahina ai e ia tana tūranga.

NB: Aneta Morgan was successfully elected however has since withdrawn due to conflicts with work commitments.

KOEKE (1 TŪRU)

 1. Te Uru o Te Whetu (Fred) Whata (elected unopposed)*.

*He aituā, he aituā. I hinga tētehi tōtara nui. I riro tītapu atu a Te Uru o Te Whetu ki te pō i te marama o Noema 2016, nōna e tū ana hai māngai koeke. I tū tētehi hui i te marae o Kahumatamomoe i te rā o Paraire, te 2 o Tīhema 2016 ki te whakatau ko Dr Ken Kennedy ka tū hai māngai kaumātua i Te Poari o Te Tatau o Te Arawa.

*He aituā, he aituā. I hinga he tōtara nui. Te Uru o Te Whetu sadly passed away in November 2016 during his term as the Koeke representative. At a meeting held at Kahumatamomoe Marae on Friday 2 December 2016, Te Pukenga Koeke o Te Arawa agreed to recommend that Dr Ken Kennedy be their Kaumātua representative on Te Tatau o Te Arawa Board.

NGĀTI WHAKAUE (2 TŪRU)

 1. Kingi Biddle

 2. Ana Morrison

TARATI WHENUA & KAPOREIHANA | LAND TRUSTS & INCORPORATIONS (2 TŪRU) 

 1. David (Rawiri) Waru

 2. Geoffrey Rolleston

HUIHUINGA HINONGA O TE ARAWA | PAN TE ARAWA ENTITIES (1 TŪRU)

 1. Eugene Berryman-Kamp

RANGATAHI (2 TŪRU)

 1. Te Mauri Tait Kingi

 2. Ngahuia Hona-Paku