Te ara Rotorua Reorua

The Rotorua Reorua journey

Akona te reo Māori

Learning te reo Māori

Ngā whakaahua

#Rotorua Gallery

Papa tākaro

Reorua play areas

He rauemi | Resources 

He whakaaro waihanga kaupapa

Event Checklist


Rēhita o ngā kaiwhakamāori o Te Arawa

Te Arawa reo Māori translators' register

Ngā rēhita kaikōrero reorua
Bilingual MC registers

Business Toolkit

Kete Āwhina Pakihi

Te motuhaketanga o Rotorua Reorua

Mā te whakaemi i te kaupapa Rotorua Reorua e āhei ai mātau ki te whakapuaki i ngā kōrero mō tēnei tāone, ka mutu, mō te hiranga o mātau hai iwi, hai wāhi motuhake hoki.

Waihoki, e whai wāhi atu ana mātau hai hapori ki te whakatairanga, ki te whakarauora hoki i tō tātau reo rangatira. Kai te takere o te rohe Te Arawa a Rotorua e tū nei, ka mutu, ko ia hoki hai pokapū mō ngā āhuatanga me te ao Māori te take. Ko te manaakitanga te tūāpapa e takotako nei te tū o Rotorua hai iwi, hai wāhi hoki, ka mutu, e whakatinanahia tonutia ana tēnei āhuatanga, ā moroki noa nei. Mā te kōrerotia o tō mātau hītōria motuhake, otirā te hītōria o te wāhi nei e whakaemia rawatia ai ngā wawata o ō mātau tūpuna nō rātau e matapae ana ki te anamata o Rotorua.

Hai hapori, he māiatanga ahurea tō mātau, he kawatau kākanorua hoki kua utaina mai e mea ana ko te aronga nui kia whakaputaina te reo, ngā uaratanga, me ngā toi Māori o nāianei huri noa i tēnei rohe. Mā konei e whakaratarata ai, e mōhio hoki ai te marea ki tō mātau motuhaketanga.

The importance of Rotorua Reorua

Through embracing Rotorua Reorua we can help to tell the story of our city, and what makes us so special as a people and place. It also means that as a community, we are playing our part in the promotion and revitalisation of our unique and special indigenous language.

Rotorua lies at the heart of the Te Arawa rohe (district) and is a centre for Māori culture and expression. We have a proud history built on manaakitanga which continues to drive Rotorua as a people and place. We have a unique story and cultural history which when expressed through both languages truly embraces the aspirations of our tīpuna (forefathers) when they envisioned the city of Rotorua.

As a community, we have a cultural confidence, and bicultural expectation which means there is an increasing focus on contemporary expression of Māori language, values, design and art across our rohe (district). This is also our unique selling point and what makes us special.

Ngā hua nui o te whakamahi i te reo Māori i tō wāhi mahi

He ngāwari te taha whakaū me te taha utu o te whakaemi i te kaupapa Rotorua Reorua, mā reira hoki e nui ake ai pea ngā hua ka puta i tō tōpūtanga, e ratarata hoki ai te marea!

E ea noa ai mā te whai wāhitanga atu o te reo Māori ki ngā tohu, ki ngā pukapuka, ki ngā mātārere, ki ngā paetukutuku, ki te pae pāho-pori, ki tō mihi/whakawhanaunga atu ki ō kiritaki, mā te whakarato ratonga i te reo Māori. Ka mutu, ko te painga kē atu, ehara i te mea me matatau tō reo e whakamahia ai ia e koe!

The value of using Te Reo in your workplace

Embracing Rotorua Reorua in your organisation can add value and attract business in a simple and cost-effective way! This could be as simple as using te reo Māori in signage, stationery, in brochures, websites, social media, how you greet/engage with your clientele or by providing a service in te reo Māori. And best of all- you don’t need to be a fluent speaker to use the language!

Ākona Te Reo Māori | Learn Te Reo Māori

TO TĀTAU WAIMARIE HOKI!

E waimarie katoa ana mātau i Rotorua nei i te nui o ngā āheinga ki te ako i te reo Māori – kanohi ki te kanohi, mā te ipurangi, mā ngā taupānga rānei – Kai a koe te tikanga!

Mēnā koe ka whakaako karaehe reo Māori i Rotorua nei, tēnā, whakamōhio mai ka tāpirihia ai tō akomanga ki tā mātau rārangi!

                                            <<<>>>

We are very lucky in Rotorua to have a myriad of options for learning te reo Māori – in person online or through apps – You choose what’s right for you!

If you provide te reo Māori classes in Rotorua, please feel free to let us know and we can include you in our list!

Akomanga ā-kanohi ki te kanohi | On location classes 

Kōtihi Reo Consultants
Toi-Ohomai
Tikanga Aroaro (based in Rotorua)
Te Wānanga o Aotearoa (locations nationwide)
Te Ataarangi (locations nationwide)

Taupānga | Apps

Te Pumanawa iOS Android
Tipu Te Reo Māori iOS Android
Kura iOS Android
He aha tēnei? iOS Android
Memrise iOS Android

Ki hea tīmata ai? | Where to start?

Koia kai a koe! Kua tīmata tō whakaemi i te kaupapa Rotorua Reorua. Ehara i te mea me kawe koe i tō pakihi i te reo Māori…i tēnei wā. E taea ana te reo Māori te whakamahi i te ao pakihi hai whakaaro atawhai ki te reo me te taiao tāone reorua nei, hai rautaki tauhokohoko e aro ana ki ngā kiritaki kōrero Māori. 

Kua whakawhanakehia e mātau ētehi taumata hai eke māu nōu e tīmata nei i tēnei haerenga ōu.

<<<>>>

Koia kei a koe! (good on you!), you have made the first step towards embracing Rotorua Reorua. No one is expecting you to conduct your business in te reo…yet. Te reo Māori can be used in business to show courtesy to our language and our bilingual city environment and as a marketing tool to recognise speaking customers.

We have developed a series of small steps to help you get started on this journey.

1 – Ngā whāinga me ngā wawata

Ko tētehi huarahi ki te whakauru i te reo Māori ki tō tōpūtanga he mōhio ki ō whāinga me ō wawata ka āta haere ai ki te whakatutuki i a rātāu ā te wā.

2 – Ngā pukapuka

Tuatahi, tautohua te wāhi e taea nā e koe te reo Māori te whakauru, ā, whakawhanakehia te reoruatanga i reira. Hai whakatauira ake, tērā pea ko tāu he whakareorua i ō pukapuka, ā, ina tāngia ana e te kamupene ngā pukapuka hou kua rite kē te whakatakotoranga Reorua hou hai tā mā rātau.

Kai Te Taura Whiri i te Reo Māori ētehi kaupapa ārahi tuhinga hai whakamahi māu i konei.

3 – Ngā tohu

E mōhio ana tātau ki te painga o ngā tohu (ō-roto, ō-waho hoki) ki te whakatairanga i te kaupapa o tō tōpūtanga, ka mutu, hai whakaratarata kiritaki ki tō tōpūtanga.

Ehara i te mea mā te tohu reorua e whakaitingia ai te kaupapa, te waitohu rānei, ko tāna kē he whakarākai, he hiki hoki i te kaupapa.

Whakapuakina ngā mihi Māori pēnei i te “Kia ora” me te “Ngā mihi”.

Reoruatia ētehi tohu ō-roto (ērā kua tāngia ā-tara-ā-wharetia ai) – pērā i:

Kai Te Taura Whiri i te Reo Māori hoki tētehi rārangi kīanga whānui hai whakamahi i te wāhi mahi. Tirohia i konei.

Kai Te Taura Whiri i te Reo Māori hoki tētehi rārangi kīanga whānui hai whakamahi i te wāhi mahi. Tirohia i konei. Kitea ai ētehi anō aratohu mō ngā tohu reorua i konei

4 – Ngā mea whakatairanga

Nōu e hoahoa anō ana, e tārua anō ana rānei i ngā mātārere, i ngā kāri pakihi – otirā, i ngā mea katoa e whakamahi nā koe ki te whakatairanga i tō pakihi ki ō kiritaki mohoa me ō kiritaki hou hoki. Tēnā, tonoa tō kaihoahoa, tō kaitā rānei ki te whakauru i te reo Māori ki te tauira.

Mēnā karekau i nui te wāhi wātea, reoruatia ngā upoko me ētehi kīanga Māori i roto atu i te mātārere. Ki te hiahia koe kia whakamīharotia, tēnā, me whakaaro kia whakaputaina reoruatia ō mea katoa.

E tūtohu ana mātau ki a koe kia tonoa ngā kaiwhakamāori māraurau e mātua mōhio ai kai te tika, kai te rite tonu hoki te reo Māori. Anei rā tētehi rārangi kaiwhakamāori māraurau me ā rātau taipitopito whakapā. Kia mataara hoki koe ki ngā tūreo o tēnā rohe, o tēnā iwi me ngā rerekētanga, ā, ko Te Arawa hoki tērā. Koia hoki te take e tūtohu ana mātau ki a koe kia kimihia ngā kaiwhakamāori kua tohua ō rātau hononga ki Te Arawa.

5 – Pae tukutuku

Whakamenomenotia tō tōpūtanga Reorua i te ipurangi! Mēnā rānei he paetukutuku reorua katoa, mēnā rānei ka whakaurua noatia te reo Māori ki ngā upoko me ngā tuhinga, ko tā mātau tūtohu atu kia kitea ngā reo e rua i te nuinga o ngā whārangi e mārama ai ki te kaitirotiro, e pānui nei i te reo Pākehā, te reoruatanga.

6 – Kaikōrero reo Māori

Mēnā kua waimarie koe i ngā kaikōrero reo Māori i tō tōpūtanga, whakamōhiotia ō kiritaki!

Mēnā e taunga ana te hunga reo Māori o tō tōpūtanga ki te kōrero i te reo Māori nō rātau e mahi ana (whakapā atu i te tuatahi), he tino taonga rātau, ka mutu, kua hiahia pea koe ki te whakanui i a rātau i tēnei tino pūkenga.

He reka ki te ngākau Māori mēnā i a ia te āheinga ki te mahi i āna mahi i te reo Māori, engari me mātua mōhio ia ki te hunga kōrero Māori.

He pai pea kia kitea t/ētehi whakaahua o t/ō kaimahi reo Māori, arā hoki kai Te Puni Kōkiri te maha o ngā pine KŌRERO e wātea ana ki a koe, kai tō rātau tari i te tiriti o Haupapa hai whakamahi mā koutou ki te whakaatu ko wai mā e taunga ana ki te kōrero i te reo Māori.

1 – Ngā wawata | Goals and aspirations

A simple way to incorporate te reo Māori into your organisation is to identify your goals and aspirations and slowly work towards achieving them over time.

2 – Ngā pukapuka | Stationery and documents

Start by identifying one area where you can incorporate te reo Māori and develop bilingualism from there. For example you could decide on a bilingual format for your stationery and when the company is printing new stationery in the next print run they can use the Reorua format.

Te Taura Whiri i te reo Māori has some helpful orthography guidelines you can use as a reference here

3 – Ngā tohu | Signage

We all know that signage (internal and external) is key to promoting your organisation’s brand and plays a huge role in attracting customers to your organisation. Bilingual signage doesn’t have to take away from the brand or logo, if anything it can add a point of difference and interest.

Use common Te reo Māori greetings such as Kia ora (Hello!) and Ngā mihi (thank you!)

Make some internal signs (that are printed in-house) bilingual – such as:

For a comprehensive list of useful/common phrases used around the office check out Te Taurawhiri o te reo Māori suggestions here

Further guidelines on bilingual signage can be found here

4 – Ngā mea whakatairanga | Promotional material

When you are redesigning or reprinting brochures, leaflets, business cards – basically anything you print or use to promote your business to clients and potential clients, ask your designer or printer to incorporate te reo Māori into the material. If you are short on space use bilingual headings, and perhaps some phrases in te reo Māori throughout the leaflet / brochure. If you want the full effect, consider publishing your material bilingually.

We highly recommend you utilise qualified translators to ensure the quality and consistency of te reo Māori. A list of qualified translators and their contact details are here

It’s also important to be aware that different rohe (regions) and iwi (tribes) have different dialects and Te Arawa is no different. For this reason we also highly recommend that you utilise those translators who have signalled their connection to Te Arawa.

5 – Pae tukutuku | Website

Show off your Reorua organisation online!  Whether you go for a fully bilingual website, or incorporate te reo Māori in headings and text, we recommend that both languages are visible on most pages – so that those viewing the English will get a sense of the bilingualism.

6 – Kaikōrero reo Māori | Reo Māori speakers

If you’re lucky enough to have reo Māori speakers working in your organisation, let your customers know! If te reo Māori speakers in your organisation are comfortable doing their job in te reo Māori (check with them first), then you have a great asset and you may wish to find ways to recognise them for this extra skillset.

Confident te reo Māori speakers generally appreciate the opportunity to do business in te reo, but they need to know who speaks te reo. Perhaps you could display a picture of your te reo Māori-speaking staff member/s, alternatively Te Puni Kōkiri have a number of KŌRERO pins available for pick up at their Haupapa Street office that can be utilised to signal those who are happy to be spoken to in te reo Māori.

Kia hāpaitia te whanaketanga o ō kaimahi

E hāpaitia ake ai te uara o te kaupapa Rotorua Reorua i tō tōpūtanga, kua hiahia pea koe ki te whakatairanga i te reo Māori, i te hītōria me ngā kōrero tuku iho o Rotorua/Te Arawa hai āheinga whakawhanake ngaiotanga mā ō kaimahi.

Ehara i te mea ka āwhina tēnei i tō te hapori whānui māramatanga ki a Rotorua me ōna kōrero anake, engari ina tukuna ai ki ngā kiritaki, ka mātau haere hoki tō te marea hononga ki ngā tāngata me ngā wāhi o konei. Kua hiahia hoki pea koe ki ētehi whakawhanake ngaiotanga mā ō kaimahi e māia ake ai tā rātau whakahua i te kupu Māori. 

Kua hau te rongo mō konei hai pokapū o te ahurea Māori i Aotearoa nei, hai ōrokohanganga o te ao tāpoi anō hoki. He kōrero ahurei tō mātau e whakaratarata tonu nei i te marea nō te motu, otirā nō te ao whānui tonu. 

Mā te kōrerotia o te hītōria me te kōrero nō nāianei mā roto mai i te kaupapa Rotorua Reorua e āhei ai koe ki te whai huanga i tēnei kaupapa, i ngā mahi nui hoki a Te Tatau o Te Arawa i te pātuitanga ki Te Kaunihera.Arā ētehi tauira nō tāwāhi, pērā i te tāone me te kaute o Galway, te wāhi kua eke te uara o te reo Airihi ki te €136 miriona. I konei tātau ka kite i te pitomata e taea nei e Rotorua te eke. [Nā: Bane Mullarkey Ltd i te pātuitanga ki a Jerome Casey & Co. Ltd]

Investing in your staff and their development

To elevate the value of Rotorua Reorua in your organisation you may also wish to promote te reo Māori, Rotorua/Te Arawa history and kōrero (stories) as professional development opportunities for your staff. Not only would this help in building a wider community understanding of our Rotorua story, but when shared with customers it would also provide valuable insight and deepen their connection with our people and place.  You may also wish to pursue professional development for your staff to give them confidence in their pronunciation of te reo Māori.

As the cultural destination of New Zealand and the birthplace of tourism, we have a unique story that continues to attract both international and domestic visitors. Telling the historical and contemporary story through Rotorua Reorua will allow you to capitalise off this brand, and effort being put in place Te Tatau o Te Arawa in partnership with the Council.

International examples like Galway City and County where the Irish language is worth €136million show us the potential value for Rotorua. [By: Bane Mullarkey Ltd. in partnership with Jerome Casey & Co. Ltd]

Ngā whakaahua | #RotoruaReorua Gallery

He pēhea te āhua o te kaupapa Reorua? Koia ko ngā tohu, ko ngā tāngata hoki e whakaemi nei i te reo Māori i te wāhi mahi, ki te kāinga, ki ngā papa tākaro, ki te kura, ki ngā wāhi katoa. Whakaaturia ō whakaahua i te pae pāpāho pāpori (pae pāho-pori) mā te āpitihanga

<<<>>>

What does Reorua look like? It’s signage, it’s people embracing Te Reo in the workplace, at home, at papa takaro/playgrounds, at kura/school, anywhere and everywhere. Share your whakaahua on social media using #RotoruaReorua

Wāhi mahi reorua | Reorua workplaces

Kua hīkina kētia e ētehi wāhi mahi me ētehi tōpūtanga te wero kia reoruatia rātau. I te 2018, i whakarewaina tētehi tohu pakihi hai whakanui i te reoruatanga i te wāhi mahi, mā konei e whakanuia ai ngā tōpūtanga kua ū ki te whakaemi i te reo Māori.

<<<>>>

Organisations and workplaces have already taken up the wero to become Reorua. In 2018, a business award celebrating Reorua workplaces was launched and casts a spotlight on the organisations that have embraced Te Reo Māori so far.

Tohu Rotorua Reorua

Kai ngā pakihi o Rotorua te āheinga ki te whai wāhi atu ki te Tohu Pakihi Reorua ki te Westpac Rotorua Business Excellence Awards.

I te tau 2018 ka whakaurua ki te whakawhiwhinga taonga nei te tohu mō te ū ki te kaupapa reorua.

I taua wā rā, ko tā te kaiwhakahaere mātāmua o Rotorua Chamber of Commerce, arā ko tā Allison Lawton i kī ai i hāngai te whakawhiwhinga taonga pakihi reorua ki tā Rotorua whāinga kia tū ko ia te tāone reorua tuatahi o Aotearoa.

“He hirahira ki a mātau kia whai tohu e whakanui nei i ngā whāinga ahurea a iwi kāinga o tēnei tāone. Mā tēnei tohu hou e whakapūmautia ai te motuhaketanga me te uara o te mana o Rotorua hai tāone reorua, ka mutu, hai whakatairanga i ngā āheinga ō-roto atu i tō pakihi, i tō tōpūtanga rānei.

Inā te harikoa o Te Tatau o Te Arawa i te pātuitanga ki te Chamber of Commerce ki te kōkiri i Te Tohu Reorua hai wāhanga o tana whāinga ki te whakaū i te tuakiritanga o Rotorua e tū nei ko ia te tāone reorua tuatahi o Aotearoa.

Westpac Rotorua Business Excellence Awards

Rotorua businesses have the opportunity to compete in the Bilingual Business Award at the Westpac Rotorua Business Excellence Awards.

The tohu recognising dedication to reorua (bilingulism) was introduced to the event in 2018.

At the time, Rotorua Chamber of Commerce chief executive Allison Lawton, said the bilingual business award fitted well with Rotorua’s goal to become New Zealand’s first bilingual city.

“It is important to us to have an award which highlights our city’s cultural goals. This new award will recognise the importance and value of Rotorua’s bilingual city status, as well as displaying bilingual opportunities within your business or organisation.”

Te Tatau o Te Arawa, in partnership with the Chamber of Commerce, was pleased to champion the Reorua Award as part of its goal to strengthen Rotorua’s identity as New Zealand’s first reorua (bilingual) city.

Read more…

Kua hau te rongo o Rotorua Reorua ki OCS NZ
Bilingual Rotorua alive at OCS NZ

E whakapakari ana te kamupene whakahaere ratonga whakatakupenga, OCS New Zealand, mā te whakahounga o ngā tohu i tō rātau toronga i Rotorua nei ki te tautoko i tō te tāone tūrua pō reorua. 

I whakamanahia tā Rotorua kaingākau kia tū ko ia te tāone reorua tuatahi o Aotearoa i te 11 o Ākuhata 2017 hai whakamihi i te hītōria, i te whakapapa hoki o tēnei rohe, ka mutu, i reira i hau ai te rongo o tēnei rohe hai pokapū o te ahurea Māori. 

Hai tā te kaiwhakahaere o te toronga OCS New Zealand i Rotorua nei e kīia nei ko Averill Baird, tata tonu ki te 40 ōrau o te nuinga tāngata o Rotorua e kī ana he Māori, inā hoki rā te tokomaha o ngā mema o OCS huri noa i Aotearoa.

Pānui tonu...

<<<>>>

Scrubbing up on their reo Māori skills is facilities management services company, OCS New Zealand, with their Rotorua branch replacing its signage to reflect the city’s bilingual vision.

Rotorua’s commitment to become New Zealand’s first bilingual city became official on 11 August 2017, acknowledging the district’s history and whakapapa (cultural identity), and reinforcing the region’s reputation as the heartland of Māori culture.

OCS New Zealand Rotorua branch manager, Averill Baird says almost 40 per cent of Rotorua’s population identify as Māori, as do a large number of OCS team members across New Zealand.

Read more…

Papa tākaro reorua | Reorua play areas

Kua whakatūhia te papa tākaro Reorua tuatahi o Rotorua, o Aotearoa hoki i te wā o Matariki. Tirohia a Taikākā, e pātata ana ki Teletubby Hill i Paepaehakumanu.

Hai wheako pai ake, mātakina ā mātau kiriata e whakaatu nei i ngā tikanga o ētehi kēmu Reo Māori pārekareka.

<<<>>>

The first Reorua playground in Rotorua and Aotearoa opened during Matariki. Check out Taikākā, located near Teletubby Hill in the Government Gardens. For an even better experience, watch our videos showing you the rules of some fun Reo Māori kēmu (games).

Mātakitaki mai!