Pōtitanga Pātuitanga o Te Arawa 2022 | 2022 Te Arawa Partnership Election

I kōwhiria tohe-koretia ngā māngai 12 o ngā māngai 14 o Te Poari, ā, nā ngā uri whakaheke o te iwi ake i kōwhiri ngā māngai rangatahi tokorua i toe.

                                                <<<>>>

12 of the 14 Board representatives were elected unopposed while the remaining two rangatahi māngai were elected<

Ngā meka matua e pā ana ki te whakaritenga pōtitanga:

 • 16 katoa ngā kaitono i whai wāhi atu ai ki te pōtitanga 2022

 • 12 ngā kaitono i kōwhiria tohe-koretia i te korenga o te tokomaha o ngā kaitono i eke ki tua atu i ngā tūranga i wātea. (Koeke (1), Iwi/Hapū (6), Huihuinga Hinonga o Te Arawa (1), (2) Ngāti Whakaue hoki)

 • 13,393 katoa ngā kōpaki pōti i tukuna ki ngā uri o Te Arawa mō te pōtitanga rangatahi 2022 te take

 • I ngā uri o Te Arawa te āheinga ki te tuku i ā rātau pōti mā te ipurangi, mā te mēra rānei

<<<>>>

Key facts about the election process:

 • 16 candidates put their hands up for the 2022 election

 • 12 candidates were elected unopposed as the number of the candidates did not exceed the available board vacancies (Koeke (1), Iwi/ Hapū (6), Pan Te Arawa Entities (1) and (2) Ngāti Whakaue) 

 • 13,393 voting packs were distributed to Te Arawa desendants for the 2022 rangatahi election 

 • Te Arawa uri had the option of casting their votes online or by post


Whakatau Pōtitanga | Election Results

E whai iho nei ko ngā kaitono i eke | The successful candidates are as follows:

TE ARAWA IWI AND HAPU (6 TŪRU | SEATS)

 • James Hamiora

 • Mariana Vercoe

 • Te Taru White

 • Aroha Bray

 • Dr Kēpa Morgan

 • Wātea | Vacant*

  *Potaua Biasiny-Tule has vacated his position.  

KOEKE (1 TŪRU)

 • Kiri Potaka-Dewes

NGĀTI WHAKAUE (2 TŪRU)

 • Rangitiaria Tibble

 • Wātea*

  *Lani Kereopa stood down as board deputy chair after being elected as a Rotorua District Councillor

TARATI WHENUA & KAPOREIHANA | LAND TRUSTS & INCORPORATIONS (2 TŪRU)

 • Wātea*

 • Andrew Te Amo

*David (Rawiri) Waru stood down as board chair after accepting a Rotorua District Councillor role

HUIHUINGA HINONGA O TE ARAWA | PAN TE ARAWA ENTITIES (1 TŪRU)

 • Roku Mihinui

RANGATAHI (2 TŪRU)

 1. Te Waiarangi Merito

 2.  Kahutapeka Ututaonga