f

In brief - November hui heads up

Te Tatau o Te Arawa has two upcoming hui on its radar: 

  • Emergency Housing Hui - Te Papaiōuru Marae - 27 November 2022; and 
  • Te Tatau o Te Arawa Partnership Agreement Review hui - 29 November 2022

For more information visit HERE.