f

He Maimai Aroha

E Roma, kia uia ai koe e te mate, “he aha rā tō tākoha ki te ao kikokiko?” Me pēneki tō whakautu, “ko te aroha nui, ko te aroha roa, ko te aroha kore here, koiraka!”. A kāti, kei te tuawahine, haere i runga i te aroha, auē taukiri e ….

It is with great sadness that we acknowledge the passing of our loving friend, whānaunga, and deputy chair, Mala Grant. Mala has been with Te Tatau o Te Arawa since the beginning and brought to the table years of governance experience, and a sharp intellect that spoke volumes in her gentle manner. A wonderful, humble and generous woman, we are very sad she is no longer with us in body, but we know in spirit she will be.